Geschiedenis

door: René Berends, 2013

Koek en Deventer horen bij elkaar.

Drs. P. schrijft in 1980 in een vers over Deventer koek de regels:

andere steden creëren jenever, balletjes, gloeilampen, kaarsen of kant. Hier evenwel als goedwillend gever, sta je met Deventer koek in de hand!

Deventer en koek zijn onlos(s)makelijk met elkaar verbonden. De koppeling tussen een lekkernij en een stad is nergens zo prominent als in Deventer. Die nauwe band laat zich verklaren door de lange historie van de Deventer koek. In dit artikel wordt bij die geschiedenis van dit unieke kruidige product stilgestaan, wat zal aantonen waarom de stad Deventer zich met trots als ‘koekstad’ laat afficheren.